Sąd Rejonowy w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Podstawa prawna


  1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.1997r. Nr 78, poz. 483)

  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 427 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 259 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1407)
  5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów  rejonowych  (tj. Dz.  U.  z  2014r.  poz. 1404)
  6. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (tj. Dz. Urz. MS z 2014 roku, poz. 170).

 


Dokument wpisał: Arkadiusz Illek
Dokument wytworzył: Zbigniew Wojcik
Data wytworzenia informacji: 2012-12-18
Data udostępnienia informacji: 2012-12-18