Sąd Rejonowy w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Lista Sędziów i Referendarzy Sądowych


Wykaz sędziów i referendarza sądowego

Sądu Rejonowego w Rykach od dnia 1 sierpnia 2018 roku:

 

 

Kierownictwo Sądu:

 

1. Joanna Czajkowska – sędzia - Prezes Sądu 

2. Tomasz Piędzia – sędzia - Wiceprezes Sądu 

 

 

Wydziały:

 

I Wydział Cywilny

 

1. Tomasz Piędzia– sędzia – pełniący funkcję przewodniczącego wydziału - przydzielony do orzekania w wymiarze 0,5 etatu. 

2. Justyna Baduchowska– sędzia – przydzielona do orzekania w wymiarze 0,25 etatu. 

3. Mariusz Kurzępa– sędzia – przydzielony do orzekania w wymiarze 1 etatu.

4. Monika Obłoza - sędzia – przydzielona do orzekania w wymiarze 1 etatu.

5. Marcin Zawodnik – referendarz sądowy – przydzielony do orzekania w wymiarze 0,25 etatu. 

 

II Wydział Karny

 

1. Joanna Czajkowska – sędzia – pełniąca funkcję przewodniczącego wydziału - przydzielona do orzekania w wymiarze 1 etatu. 

2. Magdalena Gaj – Matys – sędzia - przydzielona do orzekania w wymiarze 1 etatu. 

3. Ewa Kościuk - sędzia - przydzielona do orzekania w wymiarze 1 etatu. 

4. Jolanta Wnuk - sędzia - przydzielona do orzekania w wymiarze 1 etatu. 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

1. Tomasz Piędzia– sędzia – pełniący funkcję przewodniczącego wydziału - przydzielony do orzekania w wymiarze 0,5 etatu. 

2. Justyna Baduchowska – sędzia – przydzielona do orzekania w wymiarze 0,75 etatu. 

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Marcin Zawodnik – referendarz sądowy – pełniący funkcję przewodniczącego wydziału - przydzielony do orzekania w wymiarze 0,75 etatu. 


Dokument wpisał: Zbigniew Wojcik
Dokument wytworzył: Aneta Ochal
Data wytworzenia informacji: 2016-07-25
Data udostępnienia informacji: 2016-07-25